תעודות

תעודות

"העסק הנבחר"

2002

"רשיון קבלן"

2017-18

"אמנת השירות בישראל"

2009

"העסק הנבחר"

2003

"RDT"

2015

"אמנת השירות בישראל"

2010